Chọn dịch vụ cần đăng ký

Mức xác minh
SSL Provider
Thích hợp
Loại SSL
Độ tin cậy
Site Seal
Dấu hiệu nhận dạng trên website
Số máy chủ hỗ trợ
Mã hóa
Mức bảo hiểm
Server Gated Cryptography
Tương thích mọi trình duyệt
Tương thích mobile
Trình duyệt màu xanh lá cây
Cấp phát lại(Reissue)
Hỗ trợ vừa www và không www
Suport for IDN
Support for SAN (UC)
Daily malware scan
Weekly vulnerability scan
Thời gian cấp
InstantSSL
600,000 VNĐ Phí 1 năm
Doanh nghiệp (Organization)
Websites/Webshops
Single Domain SSL
Medium-High
Dynamic
Không giới hạn
128/256 bit
$50,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Trong vòng 10 ngày làm việcSSL Webserver
2,450,000 VNĐ Phí 1 năm
Doanh nghiệp (Organization)
Securing Transactions
Single Domain SSL
High
Dynamic
Không giới hạn
128/256 bit
$250,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Trong vòng 10 ngày làm việcTrue BusinessID
2,700,000 VNĐ Phí 1 năm
Doanh nghiệp (Organization)
Securing Transactions
Single Domain SSL
Medium-High
Dynamic
Không giới hạn
128/256 bit
$1,250,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Không
Trong vòng 10 ngày làm việcSecure Site
7,890,000 VNĐ Phí 1 năm
Doanh nghiệp (Organization)
Perfect for banks/huge systems
Single Domain SSL
Very-High
Dynamic
1
128/256 bit
$1,000,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Trong vòng 10 ngày làm việc