Gửi yêu cầu hỗ trợ


Bạn cần sự hỗ trợ về các sự cố trong quá trình sử dụng hoặc các giải pháp về dịch vụ, Qúy khách có thể gửi Ticket yêu cầu hỗ trợ đến các bộ phận chăm sóc Khách hàng chuyên nghiệp của VietnamHost.


 Hỗ trợ 24/7 (Support)

Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc về lựa chọn, sử dụng dịch vụ và xử lý các vấn đề kỹ thuật

 Kinh doanh (Sales)

Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc sản phầm và đăng kí về dịch vụ