Đăng ký tên miền mới

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa dưới đây để kiểm tra tên miền chưa ai đăng kí hay không.


Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
240,000 VNĐ
1 Year
240,000 VNĐ
1 Year
240,000 VNĐ
1 Year
.net
275,000 VNĐ
1 Year
319,000 VNĐ
1 Year
319,000 VNĐ
1 Year
.org
340,000 VNĐ
1 Year
280,000 VNĐ
1 Year
280,000 VNĐ
1 Year
.biz
275,000 VNĐ
1 Year
275,000 VNĐ
1 Year
275,000 VNĐ
1 Year
.us
270,000 VNĐ
1 Year
240,000 VNĐ
1 Year
270,000 VNĐ
1 Year
.info
379,000 VNĐ
1 Year
379,000 VNĐ
1 Year
379,000 VNĐ
1 Year
.vn
770,000 VNĐ
1 Year
460,000 VNĐ
1 Year
460,000 VNĐ
1 Year
.com.vn
670,000 VNĐ
1 Year
360,000 VNĐ
1 Year
360,000 VNĐ
1 Year
.net.vn
670,000 VNĐ
1 Year
360,000 VNĐ
1 Year
360,000 VNĐ
1 Year
.biz.vn
670,000 VNĐ
1 Year
360,000 VNĐ
1 Year
360,000 VNĐ
1 Year
.name.vn
60,000 VNĐ
1 Year
30,000 VNĐ
1 Year
30,000 VNĐ
1 Year
.gov.vn
400,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
.org.vn
400,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
.edu.vn
400,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
.pro.vn
400,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
.int.vn
400,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
.ac.vn
400,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
.info.vn
400,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
.health.vn
400,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
200,000 VNĐ
1 Year
.tv
830,000 VNĐ
1 Year
830,000 VNĐ
1 Year
830,000 VNĐ
1 Year
.me
595,000 VNĐ
1 Year
595,000 VNĐ
1 Year
595,000 VNĐ
1 Year
.ws(4 letters above)
181,000 VNĐ
1 Year
181,000 VNĐ
1 Year
181,000 VNĐ
1 Year
.ws(3 letters)
14,250,000 VNĐ
1 Year
14,250,000 VNĐ
1 Year
14,250,000 VNĐ
1 Year
.ws(2 letters)
25,620,000 VNĐ
1 Year
25,620,000 VNĐ
1 Year
25,620,000 VNĐ
1 Year
.eu
249,000 VNĐ
1 Year
249,000 VNĐ
1 Year
249,000 VNĐ
1 Year
.tel
311,000 VNĐ
1 Year
311,000 VNĐ
1 Year
311,000 VNĐ
1 Year
.xxx
2,280,000 VNĐ
1 Year
2,280,000 VNĐ
1 Year
2,280,000 VNĐ
1 Year
.asia
350,000 VNĐ
1 Year
350,000 VNĐ
1 Year
350,000 VNĐ
1 Year
.pw
197,000 VNĐ
1 Year
197,000 VNĐ
1 Year
197,000 VNĐ
1 Year
.cc
699,000 VNĐ
1 Year
699,000 VNĐ
1 Year
699,000 VNĐ
1 Year
.uk
249,000 VNĐ
1 Year
249,000 VNĐ
1 Year
249,000 VNĐ
1 Year
.mobi
405,000 VNĐ
1 Year
405,000 VNĐ
1 Year
405,000 VNĐ
1 Year
.co(2ld)
725,000 VNĐ
1 Year
725,000 VNĐ
1 Year
725,000 VNĐ
1 Year
.co(3ld)
415,000 VNĐ
1 Year
415,000 VNĐ
1 Year
415,000 VNĐ
1 Year
.in(2ld)
430,000 VNĐ
1 Year
430,000 VNĐ
1 Year
430,000 VNĐ
1 Year
.in(3ld)
220,000 VNĐ
1 Year
220,000 VNĐ
1 Year
220,000 VNĐ
1 Year
.online
849,000 VNĐ
1 Year
800,000 VNĐ
1 Year
800,000 VNĐ
1 Year
.arpa

Year
N/A
N/A
.xyz

Year
N/A
N/A

Please choose a category from above.

Thêm dịch vụ Web Hosting

Xem toàn bộ các dịch vụ

VietNamHost có sẵn các gói được thiết kế để phù hợp với mọi nhu cầu/giá

Xem toàn bộ các dịch vụ

Chuyển tên miền của bạn về VietNamHost

Chuyển ngay bây giờ để gia hạn miền của bạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Không bao gồm một số đuôi mở rộng tên miền hoặc tên miền mới gia hạn gần đây