Web Hosting Linux

CL-600
CL-1500
CL-2400
CL-4000
CL-6000
CL-600
Dung lượng
600 MB
Băng thông
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
Tên miền Addon
0
MySQL
1
Giá chỉ
432,000 VNĐ
Phí 1 năm
chỉ 36.000 VNĐ / tháng
CL-1500
Dung lượng
1500 MB
Băng thông
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
Tên miền Addon
0
MySQL
2
660,000 VNĐ
Phí 1 năm
chỉ 55.000 VNĐ / tháng
CL-2400
Dung lượng
2400 MB
Băng thông
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
Tên miền Addon
0
MySQL
3
900,000 VNĐ
Phí 1 năm
chỉ 75.000 VNĐ / tháng
CL-4000
Dung lượng
4000 MB
Băng thông
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
Tên miền Addon
0
MySQL
5
1,440,000 VNĐ
Phí 1 năm
chỉ 120.000 VNĐ / tháng
CL-6000
Dung lượng
6000 MB
Băng thông
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
Tên miền Addon
0
MySQL
7
1,920,000 VNĐ
Phí 1 năm
chỉ 160.000 VNĐ / tháng