Reseller Linux Hosting

 • RH5

  • 5 GB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • Không giới hạn Domain
  • Không giới hạn Subdomain
  • Không giới hạn Email
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
  • Không giới hạn Tên miền Parked
  • Không giới hạn MySQL
  • giảm 3% Thanh toán 3 tháng
  • giảm 5% Thanh toán 6 tháng
  • giảm 10% Thanh toán 1 năm
  • giảm 15% Thanh toán 2 năm
  • giảm 20% Thanh toán 3 năm
  150,000/th
  Mua ngay
 • RH10

  • 10 GB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • Không giới hạn Domain
  • Không giới hạn Subdomain
  • Không giới hạn Email
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
  • Không giới hạn Tên miền Parked
  • Không giới hạn MySQL
  • giảm 3% Thanh toán 3 tháng
  • giảm 5% Thanh toán 6 tháng
  • giảm 10% Thanh toán 1 năm
  • giảm 15% Thanh toán 2 năm
  • giảm 20% Thanh toán 3 năm
  400,000/th
  Mua ngay
 • RH25

  • 25 GB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • Không giới hạn Domain
  • Không giới hạn Subdomain
  • Không giới hạn Email
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
  • Không giới hạn Tên miền Parked
  • Không giới hạn MySQL
  • giảm 3% Thanh toán 3 tháng
  • giảm 5% Thanh toán 6 tháng
  • giảm 10% Thanh toán 1 năm
  • giảm 15% Thanh toán 2 năm
  • giảm 20% Thanh toán 3 năm
  650,000/th
  Mua ngay
 • RH50

  • 50 GB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • Không giới hạn Domain
  • Không giới hạn Subdomain
  • Không giới hạn Email
  • Không giới hạn Tài khoản FTP
  • Không giới hạn Tên miền Parked
  • Không giới hạn MySQL
  • giảm 3% Thanh toán 3 tháng
  • giảm 5% Thanh toán 6 tháng
  • giảm 10% Thanh toán 1 năm
  • giảm 15% Thanh toán 2 năm
  • giảm 20% Thanh toán 3 năm
  1,400,000/th
  Mua ngay