Thuê Server riêng

Ded-IBM-C2R8 2 Available
 • IBM Server
 • 2 x Intel Xeon Quadcore E5xxx (4c/8t/8MB L2) Cpu
 • 8 GB Memory
 • 2x73 GB (Raid 1) Disks
 • 1 Địa chỉ IP
 • 100 Mbps Network port
 • Không giới hạn Băng thông
Giá chỉ
1,800,000 VNĐ
Phí hàng tháng
Mua ngay
Ded-IBM-C2R16 1 Available
 • IBM Server
 • 2 x Intel Xeon Quadcore E5xxx (4c/8t/8MB L2) Cpu
 • 8 GB Memory
 • 2x73 GB (Raid 1) Disks
 • 1 Địa chỉ IP
 • 100 Mbps Network port
 • Không giới hạn Băng thông
Ded-DELL-C2R48 4 Available
 • Dell Server
 • 2 x Intel Xeon Sixcore X5650 (6c/12t/12MB L2) Cpu
 • 48 GB Memory
 • 2x500 GB (Raid 1) Disks
 • 1 Địa chỉ IP
 • 100 Mbps Network port
 • Không giới hạn Băng thông
Ded-HP-C2R32 -1 Available
 • HP Server
 • 2 x Intel Xeon Sixcore X5650 (6c/12t/12MB L2) Cpu
 • 32G Memory
 • 2x 480 GB SSD (Raid 1 Card) Disks
 • 1 Địa chỉ IP
 • 100 Mbps Network port
 • Không giới hạn Băng thông
Ded-HP-C2R96 4 Available
 • HP Server
 • 2 x Intel Xeon Sixcore X5650 (6c/12t/12MB L2) Cpu
 • 96 GB Memory
 • 2x146 GB (Raid 1) Disks
 • 1 Địa chỉ IP
 • 100 Mbps Network port
 • Không giới hạn Băng thông