Chọn dịch vụ cần đăng ký

Mức xác minh
SSL Provider
Thích hợp
Loại SSL
Độ tin cậy
Site Seal
Dấu hiệu nhận dạng trên website
Số máy chủ hỗ trợ
Mã hóa
Mức bảo hiểm
Server Gated Cryptography
Tương thích mọi trình duyệt
Tương thích mobile
Trình duyệt màu xanh lá cây
Cấp phát lại(Reissue)
Hỗ trợ vừa www và không www
Suport for IDN
Support for SAN (UC)
Daily malware scan
Weekly vulnerability scan
Thời gian cấp
PositiveSSL
225,000 VNĐ Phí 1 năm
Tên miền (Domain Validation)
Ideally non-ecommerce usage
Single Domain SSL
51
Static
Không giới hạn
128/256 bit
$10,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
10 phútEssentialSSL
430,000 VNĐ Phí 1 năm
Tên miền (Domain Validation)
Ideally for small websites
Single Domain SSL
51
Static
Không giới hạn
128/256 bit
$10,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
10 phútRapidSSL
500,000 VNĐ Phí 1 năm
Tên miền (Domain Validation)
Securing Transactions
Single Domain SSL
46
Static
Không giới hạn
128/256 bit
$10,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Không
10 phútQuickSSL Premium
1,570,000 VNĐ Phí 1 năm
Tên miền (Domain Validation)
Securing Transactions
Single Domain SSL
51
Dynamic
Không giới hạn
128/256 bit
$100,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Không
10 phút