Email Service
 • Product 1

  EM2

  • Cá nhân Thích hợp
  • 20.000 VNĐ / tháng Chỉ
  • 2 GB Tổng dung lượng Mail
  • 1 Email account
  • 1 Email forwarder
  • 1 Mailing List
  • 1 Domain
  Chỉ
  60,000/3 th
  Mua ngay
 • Product 2

  EM10

  • Công ty khởi nghiệp, startup Thích hợp
  • 75.000 VNĐ / tháng Chỉ
  • 10 GB Tổng dung lượng Mail
  • 10 Email account
  • 10 Email forwarder
  • 10 Mailing List
  • 1 Domain
  Chỉ
  225,000/3 th
  Mua ngay
 • Product 3

  EM25

  • Công ty / Doanh nghiệp nhỏ Thích hợp
  • 120.000 VNĐ / tháng Chỉ
  • 25 GB Tổng dung lượng Mail
  • 25 Email account
  • 25 Email forwarder
  • 25 Mailing List
  • 1 Domain
  Chỉ
  360,000/3 th
  Mua ngay
 • Product 4

  EM50

  • Công ty / Doanh nghiệp vừa Thích hợp
  • 200.000 VNĐ / tháng Chỉ
  • 50 GB Tổng dung lượng Mail
  • 50 Email account
  • 50 Email forwarder
  • 50 Mailing List
  • 1 Domain
  Chỉ
  600,000/3 th
  Mua ngay
 • Product 5

  EM150

  • Công ty / Doanh nghiệp vừa Thích hợp
  • 450.000 VNĐ / tháng Chỉ
  • 150 GB Tổng dung lượng Mail
  • 150 Email account
  • 150 Email forwarder
  • 150 Mailing List
  • 1 Domain
  Chỉ
  1,350,000/3 th
  Mua ngay
Các ưu điểm chung
 • - Hỗ trợ đầy đủ mọi dịch vụ/nhu cầu cao cấp về Email : SMTP / Secure SMTP / SMTP Submission / POP3 / Secure POP3 / IMAP / Secure IMAP / NNTP / Secure NNTP / LDAP / Secure LDAP / HTTP / Secure HTTP
 • - Catch All Email ((Tạo mail Offline)
 • - Control Panel tự quản lý / tạo Email / tự thay đổi password
 • - Kiểm soát nội dung email ra/vào
 • - Webmail / Microsoft outlook / Mobile
 • - Chống SPAM Maill (mail quảng cáo)
 • - Chống Virus Mail (mail đính kèm virus)
 • - Chống Phishing Mail (mail lừa đảo)
 • - Cloud Platform
 • - Chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys / DMARC
 • - Multi SMTP Server
 • - Bảo mật mã hoá SSL Certificate
 • - Sao lưu dữ liệu - lấy lại email lỡ xoá
 • - Tỷ lệ gửi mail vào INBOX 95%