Chọn dịch vụ cần đăng ký

Mức xác minh
SSL Provider
Thích hợp
Loại SSL
Ưu đãi đăng kí 2 năm
Ưu đãi đăng kí 3 năm
Độ tin cậy
Site Seal
Dấu hiệu nhận dạng trên website
Số máy chủ hỗ trợ
Mã hóa
Mức bảo hiểm
Server Gated Cryptography
Tương thích mọi trình duyệt
Tương thích mobile
Trình duyệt màu xanh lá cây
Cấp phát lại(Reissue)
Hỗ trợ vừa www và không www
Suport for IDN
Support for SAN (UC)
Daily malware scan
Weekly vulnerability scan
Thời gian cấp
PositiveSSL Wildcard
2,440,000 VNĐ Phí 1 năm
Tên miền (Domain)
Websites/Webshops
Unlimited subdomains
4,710,000đ
6,550,000đ
Low
Static
Không giới hạn
128/256 bit
$10,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
10 phútRapidSSL Wildcard
3,280,000 VNĐ Phí 1 năm
Tên miền (Domain)
Các doanh nghiệp
Unlimited subdomains
5,490,000đ
7,530,000đ
Medium
Static
Không giới hạn
128/256 bit
$10,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Không
10 phútPremiumSSL Wildcard
4,860,000 VNĐ Phí 1 năm
Doanh nghiệp (Organization)
Các doanh nghiệp
Unlimited subdomains
7,510,000đ
10,820,000đ
High
Dynamic
Không giới hạn
128/256 bit
$250,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Trong vòng 10 ngày làm việcTrue BusinessID Wildcard
10,930,000 VNĐ Phí 1 năm
Doanh nghiệp (Organization)
Bảo mật Giao dịch
Unlimited subdomains
17,390,000đ
23,830,000đ
Medium-High
Dynamic
Không giới hạn
128/256 bit
$1,250,000
Không
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Không
Trong vòng 10 ngày làm việc