Pregled proizvoda & usluga

Thương hiệu
Mức xác minh
Loại SSL
Ưu đãi đăng kí 2 năm
Ưu đãi đăng kí 3 năm
Tên miền/tên miền phụ cấp 1 có sẵn
Tên miền/tên miền phụ cấp 1 tối đa
Thêm tên miền/tên miền phụ cấp 1
Thích hợp
Độ tin cậy
Hoàn tiền
Site Seal
Dấu hiệu nhận dạng trên website
Giấy tờ bổ sung
Số máy chủ hỗ trợ
Chiều dài mã khóa
Mã hóa
Mức bảo hiểm
Tương thích mọi trình duyệt
Tương thích mobile
Trình duyệt màu xanh lá cây
Cấp phát lại(Reissue)
Hỗ trợ vừa www và không www
Support for SAN (UC)
Thời gian cấp
PositiveSSL Multi-Domain
735,000 VNĐ Godišnje
Tên miền(DV)
Multi Domain
1,323,000đ
1,985,000đ
3
97
310,000đ/năm
Thương mại điện tử
Thấp
15 ngày
Static
Không cần
Không giới hạn
từ 2048
đến 256 bit
$10,000
Không
Miễn phí
3-5 phútMulti-Domain SSL
2,211,000 VNĐ Godišnje
Doanh nghiệp(OV)
Multi Domain
3,980,000đ
5,896,000đ
3
97
682,000đ/năm
Thương mại điện tử
Trung bình
15 ngày
Static
Cần có
Không giới hạn
từ 2048
đến 256 bit
$250,000
Không
Miễn phí
1-7 ngàyEV Multi-Domain SSL
5,890,000 VNĐ Godišnje
Cao cấp(EV)
Multi Domain
5,345,000đ
Không hỗ trợ
3
97
2,000,000đ/năm
Các doanh nghiệp
Rất cao
15 ngày
Dynamic
Cần có
Không giới hạn
từ 2048
đến 256 bit
$1,750,000
Miễn phí
7-10 ngày