Thuê chỗ đặt thiết bị - Colocation
 • Product 1

  Colo-A0-Switch

  • 1U Không gian đặt thiết bị
  • 400W Công suất điện
  • Không sử dụng Lưu lượng thông tin
  • Không sử dụng Băng thông internet
  • 00 Số địa chỉ IP
  • Điều hòa, máy nổ, UPS
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
  Chỉ
  1,000,000/th
  Mua ngay
 • Product 2

  Colo-A0-Server

  • 1U Không gian đặt thiết bị
  • 400W Công suất điện
  • Không sử dụng Lưu lượng thông tin
  • Không sử dụng Băng thông internet
  • 00 Số địa chỉ IP
  • Điều hòa, máy nổ, UPS
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
  Chỉ
  1,300,000/th
  Mua ngay
 • Product 3

  Colo-A1

  • 1U Không gian đặt thiết bị
  • 400W Công suất điện
  • Không giới hạn Lưu lượng thông tin
  • 100Mbps Băng thông internet
  • 01 Số địa chỉ IP
  • Điều hòa, máy nổ, UPS
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
  Bắt đầu với
  1,500,000/th
  Mua ngay
 • Product 4

  Colo-A2

  • 2U Không gian đặt thiết bị
  • 500W Công suất điện
  • Không giới hạn Lưu lượng thông tin
  • 100Mbps Băng thông internet
  • 01 Số địa chỉ IP
  • Điều hòa, máy nổ, UPS
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
  Bắt đầu với
  1,900,000/th
  Mua ngay