Root Certificates là gì

Root Certificates là các chứng chỉ gốc (cao nhất) được tạo ra bởi các cơ quan chứng nhận Certificate Authority (CA) và được nhúng vào các ứng dụng phần mềm. Bạn sẽ tìm thấy các chứng chỉ gốc trong Microsoft Windows, Mozilla Firefox, Mac OS X, Adobe Reader... Mục đích của giấy chứng nhận gốc là thiết lập một chuỗi khoá công khai (public key) đã mã hoá, được các trình duyệt và các dịch vụ phần mềm khác sử dụng để xác nhận các kết nối mã hoá nhằm tạo sự tin tưởng cao khi trao đổi thông tin.

Các Root Certificates của các CA luôn có thời gian hết hạn, do đó bạn phải luôn luôn cập nhật Root Certificates cho Hệ Điều Hành và các ứng dụng đang dùng nó. Mục đích để cập nhật các thay đổi, các mã hoá mới nhất từ CA để hoạt động tốt với các SSL Certificate hiện dùng.
  • 211 Người dùng thấy hướng dẫn này hữu ích
Hướng dẫn này có hữu ích?

Những hướng dẫn liên quan

Symantec LEGACY Intermediate CA & Root Certificates

Intermediate & Root CA Certificates cho các chúng chỉ số cũ của Symantec Lưu ý: Nếu chứng...

Comodo Intermediate CA Certificates

 RSA SHA-1 Loại chứng thư RSA SHA-1 Intermediate CA CA Bundle  EV...

GeoTrust LEGACY Intermediate CA & Root Certificates

Intermediate & Root CA Certificates cho các chúng chỉ số cũ của Geotrust Lưu ý: Nếu chứng...

Thawte Intermediate CA Certificates

 RSA SHA-1 Loại chứng thư RSA SHA-1(dùng cho các chứng chỉ số SSL được tạo bằng khoá...

Hướng dẫn cập nhật Root / Intermediate CA trên Windows Server

* Để cập nhật các Root CAs vào máy chủ Windows Server, bạn cần cập nhật Window Update.* Để cập...