Xem các bài viết được đánh dấu 'Redirect HTTP to HTTPS automatically'

 Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS

Sau khi cài đặt SSL thành công và kiểm tra nội dung web khi sử dụng https đảm bảo ko có lỗi, bạn...