Xem các bài viết được đánh dấu 'linux'

 Huong dan cai dat CentOS 7

[1] CentOS 7.x tương thích với Red Hat Enterprise Linux 7.x. CentOS 7 được phát hành vào...

 Quan ly va Cau hinh cac dich vu bang systemctl tren Centos 7

6-Cấu hình các dịch vụ trên Centos 7[1] It's possible to make sure services' status like follows....