Chuyên mục

Errors 1

những lỗi thường gặp và cách xử lý

Hệ điều hành - OS 18

phân loại theo hệ điều hành (windows, linux...)

Phần mềm - Software 1

phân loại theo phần mềm - control panel

Services 10

phân loại theo dịch vụ máy chủ (web, ftp, database..)