Категории на прашања

Content Delivery Network (CDN) (4)

hướng dẫn sử dụng dịch vụ CDN

Email (11)

hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Email

Máy chủ - Server (30)

hướng dẫn sử dụng - cài đặt Máy chủ riêng (Cloud,VPS,Dedicated,Colocation...)

SSL Certificates (80)

hướng dẫn sử dụng dịch vụ chứng chỉ số SSL

Ten mien (0)

hướng dẫn về tên miền các loại

Thủ thuật (4)

các thủ thuật máy tính

Web Hosting Linux (1)

hướng dẫn sử dụng dịch vụ Web Hosting Linux

Популарни прашања

 Cài đặt SSL trên IIS 10 (Windows Server 2016)

Install First SSL Certificate Do this first set of instructions only once, for the first SSL...

 Tạo CSR trên IIS 5.x / 6.x

1) Từ Administrative Tools trong Control Panel, chạy Internet Information Services. 2)...

 Tao User tren Centos 7

[1] Tạo 1 tài khoản có tên "cent" : [root@dlp ~]# useradd cent [root@dlp ~]# passwd cent...

 Tạo CSR trên IIS 8 / 8.5

Từ màn hình Start, nhấp chuột hoặc tìm kiếm Internet Information Services (IIS) Manager....

 Cài đặt SSL trên Mdaemon

Bước 1: Copy 2 files cert được gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.crt và...